Aktuální zprávy

Prosím věnujte pozornost novému rozdělením dětí do skupin a časů tréninků - viz. zaslaný e-mail. 

Žádáme vás o dodržení rozdělení těchto tréninkových skupin a časů tréninků.

Na každý trénink stále platí nutnost odevzdat čestné prohlášení.