O judu

Proč právě judo?

Judo
- bylo organizací UNESCO doporučeno jako jeden z nejvhodnější sportů pro děti

- podporuje všeobecný fyzický rozvoj dítěte

- učí trpělivosti a bojovnosti

- učí vzájemnému respektu a sebeovládání

- učí vítězit a přijímat prohru

- učí úctě k soupeři

Přehled technik juda

Judo jako původní bojové umění obsahuje spousty technik vycházející ze sebeobrany. Mezi něž patří techniky v postoji - hody, strhy, kopy, údery, páky a potom také techniky pro boj na zemi – držení, škrcení, páky. Některé z těchto technik se stále používají ve cvičení kata, například Kime-no-kata obsahuje i cvičení s nožem a mečem a obranu proti nim, ale pro účely sportovního juda byla spousta techniky zakázána z důvodu bezpečnosti závodníků.

Pravidla juda

Pravidla juda

Tak jako každý sport, má i Judo svá přesná pravidla. Proto je zapotřebí tato základní pravidla a pokyny rozhodčích a trenérů bezpodmínečně znát a dodržovat.

Zápas Juda probíhá na Tatami (žíněnce), kde jsou dva závodníci dané věkové a váhové kategorie, jeden hlavní rozhodčí a další dva pomocní rozhodčí vedle žíněnky. Vedle žíněnky je také časomíra, která stopuje čas zápasu a zapisuje body dosažené závodníky.

Etika juda

Etika je teorie o morálce, tedy o tom jak by se měl člověk správně chovat. Usiluje především o posouzení úkonů z hlediska svědomí (dobro a zlo, mravné a nemravné, čestné a nečestné atd.). Větší část etiky je společná všem lidem, sportovcům, tedy nejen judistům. 

Historie oddílu juda v UH

Oddíl judo vznikl v Uherském Hradišti v únoru 1963 v tehdejším Spartaku Hradišťan. Jeho zakladateli byli studenti umělecko-průmyslové školy v Uherském Hradišti, P. Grosman aj. Domiter (první člen oddílu nositel 5. KYU). Po krátké době skládají i další členové oddílu a po dvou letech tréninku začínají první závodní pokusy. V roce 1965 se první dorostenci Kunčík, Hejda a Sém účastní mezinárodního Veletržního poháru v Brně. 

Vznik a vývoj Juda

Jigoro Kano

Počátky zápasu jsou známy již z dávné minulosti. Silní muži museli na lov, a tím se učili technikám lovu a také obrany. Doklady o různých způsobech boje beze zbraně byly nalezeny již v hrobkách starého Egypta. 

Písemné památky o použitých chvatech pro útok i obranu jsou z Japonska již z 8.století v kronikách NIHON-ŠOKY. Postupně vznikalo několik škol bojových umění. Jednou ze škol bojových umění je škola BUŠI-DO. Vyučovala se střelba lukem, boj mečem a kopím a jízda na koni. To vše se stalo základem bojového umění Samurajů (válečníků nebo šlechticů).

Jak začít

Judo začátečníci - děti

Jak začít s Judem

V první řadě zvažte, jestli se doopravdy chcete vy nebo vaše dítě věnovat bojovému sportu. Judo není jednoduchý sport po technické ani fyzické stránce. Také je nutno si uvědomit, že nejsme kroužek sebeobrany, ale sportovní oddíl věnující se dlouhodobé výchově závodníků.

Co je to JUDO

JUDO (čte se džudo) je v první řadě bojový sport, který vznikl ze starodávného Japonského bojového umění Jiu-jitsu (džiu-džitsu). 

Zakladatelem Juda je profesor Jigoro (čte se Džigoro) Kano (1860-1938), který po letech pečlivého studia jiu-jitsu (čte se džuj-džitsu) a jiných bojových umění, založil vlastní školu, kterou nazval KODOKAN-JUDO a zde začal učit „nové“ bojové umění JUDO. Až po čase se z tohoto nového bojového umění stal bojový sport s přesnými pravidly, takový jak jej učíme u nás v oddíle.