Proč právě judo?

Judo
- bylo organizací UNESCO doporučeno jako jeden z nejvhodnější sportů pro děti

- podporuje všeobecný fyzický rozvoj dítěte

- učí trpělivosti a bojovnosti

- učí vzájemnému respektu a sebeovládání

- učí vítězit a přijímat prohru

- učí úctě k soupeři